header1 header2 header3 header4 header5

Nieuws

 • Drie Renaissancemeesters

  Nederlands Kamerkoor

  Wegens succes hernomen; nu ook in Zwolle

  Drie Renaissance_Meesters Nederlands Kamerkoor

  Na het enorme succes van vorig seizoen, besloten het Nederlands Kamerkoor en Peter Phillips, dirigent en oprichter van de roemruchte Tallis Scholars, het program-ma Drie Renaissance-meesters zo snel mogelijk te hernemen. Hoogtepunt: een op zijn minst muzikaal schokkend Aardbevingsmis van Antoine Brumel.

  Centraal punt in het programma Drie Renaissancemeesters is de Missa Et ecce terrae motus van de Franse componist Antoine Brumel (ca. 1460-ca. 1515). Dit muziekstuk gaat over de aardbeving die volgens de overlevering woedde op het moment dat Christus stierf aan het kruis. Deze 12-stemmige Aardbevingsmis was voor de oren van de 15de eeuwers destijds ongehoord en verbluffend. Ze zaten in de kerk vast met open mond te luisteren. Het stuk zit vol met eigenaardigheden: een ingewikkelde textuur en ongebruikelijke sequensen. Wat een vondst om juist dát te gebruiken om het verhaal van een aardbeving te vertellen. De rijke harmonieën en complexe structuur bezorgen de luisteraar ruim vier eeuwen later nog steeds kippenvel.

  Lees verder

 • Protestantse Gemeente besluit voor toekomst Grote Kerk

  pkn logoZwolle – De Algemene Kerkenraad van de PGZ geeft de Grote Kerk de ruimte om door vernieuwing van de inhoud, de organisatie en de financiën te komen tot een bloeiend geheel van zowel kerkelijk als niet-kerkelijk gebruik. De kerk kan daarmee uitgroeien tot kloppend hart van de stad Zwolle, voor nu en de komende generaties. De kerkenraad heeft deze week een principebesluit genomen over de toekomst van de Grote Kerk. De plannen worden nu met partners verder ontwikkeld. 

  De kerkenraad neemt in grote lijnen de voorstellen over van het in december gepresenteerde masterplan. Voor de ontwikkeling van breder kerkelijk en niet-kerkelijk gebruik zijn basisinvesteringen nodig. Die kan de Protestantse Gemeente Zwolle niet bekostigen. Daarom wordt aanvullende financiering gezocht voor zowel investeringen in het gebouw als voor een gezonde exploitatie. Daarvoor zijn veel partners nodig. Het is de bedoeling om de Grote Kerk in een aparte stichting op afstand te plaatsen van de Protestantse Gemeente Zwolle. Dat geeft het nieuwe bestuur van de Grote Kerk de kans om de plannen met partners voortvarend uit te voeren. Aan de andere kant kan de Protestantse Gemeente zich concentreren op het werk in de wijkkerken. Met een nieuw bestuur en een nieuwe organisatie zal de prioriteit liggen op het uitwerken en implementeren van de plannen. 

  Lees meer

 • Masterplan toont kansen voor Grote Kerk

   Masterplan toont kansen voor Grote Kerk

  De Grote Kerk heeft goede papieren voor de toekomst. De kansen liggen in een combinatie van kerkelijk en niet-kerkelijk gebruik. Dat blijkt uit het deze week verschenen masterplan. De kerk heeft potentie om samen met Museum De Fundatie en boekhandel Waanders in de Broeren gezichtsbepalend voor Zwolle te zijn. De Protestantse Gemeente zal als eigenaar van het monument op korte termijn een koers voor de toekomst van de Grote Kerk uitzetten.

  In opdracht van de Protestantse gemeente Zwolle (PGZ) heeft een kleine werkgroep, waaronder een externe expert, uitgebreid en integraal onderzoek gedaan naar de toekomst van de kerk. Het resultaat is een uitgebreid boekwerk, met grondige analyses en een uitgewerkte visie.

  Lees meer
 • Taizéviering

   

  Taizé kruisIn het Bourgondische dorp Taizé stichtte broeder Roger in 1940 een oecumenische broedergemeenschap. Sinds de jaren 60 trekt deze gemeenschap veel jongeren aan, vanuit Europa en daarbuiten, die meestal een week in Taizé verblijven.


  Tijdens een  week in Taizé staan gebedsvieringen, gesprekken en ontmoetingen centraal. De vieringen, die in Taizé drie keer per dag plaatsvinden, zien er anders uit dan een gemiddelde kerkdienst. Kenmerkend voor de vieringen zijn het lange stiltemoment en de liederen die gezongen worden. Dit zijn hele korte gezangen, woorden uit de Bijbel of Traditie, die meerdere malen herhaald worden.


  Veel mensen die Taizé hebben bezocht zoeken naar een manier om in hun eigen leven iets met de opgedane ervaring in Taizé te doen en om het gebed voort te zetten. Één van de initiatieven zijn zgn. Taizévieringen; vieringen in de stijl van Taizé in eigen stad of dorp.

  Lees meer

Drie Renaissancemeesters

Nederlands Kamerkoor

Wegens succes hernomen; nu ook in Zwolle

Drie Renaissance_Meesters Nederlands Kamerkoor

Na het enorme succes van vorig seizoen, besloten het Nederlands Kamerkoor en Peter Phillips, dirigent en oprichter van de roemruchte Tallis Scholars, het program-ma Drie Renaissance-meesters zo snel mogelijk te hernemen. Hoogtepunt: een op zijn minst muzikaal schokkend Aardbevingsmis van Antoine Brumel.

Centraal punt in het programma Drie Renaissancemeesters is de Missa Et ecce terrae motus van de Franse componist Antoine Brumel (ca. 1460-ca. 1515). Dit muziekstuk gaat over de aardbeving die volgens de overlevering woedde op het moment dat Christus stierf aan het kruis. Deze 12-stemmige Aardbevingsmis was voor de oren van de 15de eeuwers destijds ongehoord en verbluffend. Ze zaten in de kerk vast met open mond te luisteren. Het stuk zit vol met eigenaardigheden: een ingewikkelde textuur en ongebruikelijke sequensen. Wat een vondst om juist dát te gebruiken om het verhaal van een aardbeving te vertellen. De rijke harmonieën en complexe structuur bezorgen de luisteraar ruim vier eeuwen later nog steeds kippenvel.

Lees verder

 

Bespelen orgel

Klavier orgelEnkele keren per jaar organiseert Stichting Schnitgerorgel Zwolle een orgeldag, waarop het orgel van de Grote Kerk tegen vergoeding een uur of een half uur bespeeld kan worden door gevorderde amateurs. Informatie over de datum van de eerstvolgende orgeldag en aanmelding wordt vermeld op www.schnitgerorgelzwolle.nl. Indien geen datum van de orgeldag wordt vermeld, is aanmelding nog niet mogelijk. Buiten deze orgeldagen om is het voor particulieren helaas niet mogelijk om het orgel te bespelen.

 

Permanente boekenmarkt

 Boeken 2De permanente boekenmarkt in de Grote Kerk is van dinsdag t/m zaterdag geopend van 1 mei tot eind oktober van 10.30 - 16.30 uur. Er wordt een breed assortiment boeken aangeboden: godsdienst, literatuur, kunst, geschiedenis, natuur, enz. en dat alles voor zeer schappelijke prijzen. Het assortiment van 3000 à 4000 boeken wordt wekelijks aangevuld en vernieuwd. Ook worden er gebruikte c.d.'s  verkocht à 1 euro. Wie boeken of c.d.'s voor deze markt beschikbaar wil stellen kan contact opnemen met Harm Bousema (038-4542999) of met Harry Frijling (038-4655035) Ook kunt u boeken en c.d's tijdens de openingsuren in de kerk afgeven. De opbrengst van de verkoop komt geheel ten goede aan onderhoud/restauratie van de kerk.

   
Ontwerp: Wieger Steenhuis Bouw: Nmedia